Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Gayrimenkul sahiplerinin en sık sordukları kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi ve Ev kira bedelinin tahsilidir. Kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanun’una göre düzenlenmiştir. Bu kanunlarla kira ödemeyen kiracının tahliyesi için hukuki yollar vardır. Şu da bilinmelidir ki, kira sözleşmesini yazılı yapmak zorunlu değildir. Yazılı yapılan kontrat sadece ispat şartıdır ve tercih nedenidir. Yani, yazılı kira sözleşmesi yapılmamış sadece sözlü olarak anlaşılmış ise ve kiracı kirasını mülk sahibine ödemiyorsa yazılı kira sözleşmem yok paramı asla alamam düşüncesi yanlıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi yazılı kontrat yalnızca ispat şartıdır, geçerlilik şartı değildir. Ama hukuken dava aşamasında yazılı kontrat büyük önem taşımaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 13.maddesine göre, kiracı kira bedelini ödemek zorundadır. Kiralayan kira sözleşmesinde belirtilen tutarı kontratta belirtilen tarihte ya da tarih aralığında eksiksiz olarak ödemek zorundadır. Aksi halde kiracı temerrüde düşmüş olur. Kirasını ödemeyen kiracıya tahliye etmek tabii ki mümkündür.

kiracı evden nasıl çıkartılır

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Bunun için iki yol vardır. Bunlar;

1.İki Haklı Noterden İhtar Çekerek Tahliye Davası Açılması Yoluyla

Kira ödemeyen kiracının tahliyesindeki 1. Aylık kira dönemi içerisinde kiracıya kirasının ödememesi nedeniyle noterden iki haklı ihtar gönderilmesi durumunda, taşınmazın bulunduğu bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılması suretiyle tahliyedir.

Bu Tahliye davası iki haklı ihtarın noterden yollandığı kira döneminin bitiminden bir ay içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu ihtar gönderilmesi yoluyla tahliyede ihtarların yazılı olarak gönderilmesi şartı aranmış ama noter aracılığıyla olması şart değildir. Fakat ispat için noter yoluyla yapılması daha sağlıklı olacaktır. Ödenmeyen kira bedelleri için icra takibi başlatılabilir bu aynı zamanda İhtar sayılmaktadır.

2.Tahliye Talepli İcra Takibi Başlatmak Yoluyla

Kira ödemeyen kiracının tahliyesi bakımından 2. seçenek ise, kirasını ödemeyen kiracı doğrudan tahliye talepli icra takibi davası açmaktır.

Tahliye talepli icra takibi yöntemi, kiracının tahliyesi bakımından tahliye davasından çok daha etkili ve hızlı bir yöntemdir. Tahliye talepli icra takibinde kiracı olan borçluya çıkarılan ödeme emrinde borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7 gün için borca itiraz edebileceği, etmeyecekse de 30 gün içinde kira bedelini ödemesi aksi takdirde tahliye edileceği yazar. Kiracı yedi günde takibe itiraz etmez ama 30 günlük süre içinde tüm Avukat masrafları da dahil olmak üzere borcunu öderse gayrimenkulden tahliye edilmez. Borçlu olan kiracı 7 gün içinde takibe itiraz ederse icra takibi durur.

3.Tahliye Taahhütnamesi Yöntemi

Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra kiracı tahliye taahhütnamesi imzaladıysa bu durumda ev sahibi hiçbir sebep göstermeden tahliye taahhüdü ile kiracıyı tahliye edebilir.

Ev Sahibinin Elinde Yazılı Kira Sözleşmesi Varsa Ne Yapılır?

Bekleyen icra takibini yeniden devam ettirmek için gayrimenkul sahibi itirazın ortadan kaldırılması için dava açmak zorundadır. Ev sahibinin elinde kiracının da imzası olan yazılı kira kontratı varsa itirazın ortadan kaldırılması için alacaklının icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması için davası açmak daha iyi bir yoldur. İtirazın kaldırılması davasında icra hukuk mahkemesi sadece kira borcunun ödenip ödenmediğine bakar. Kira borcu ödenmemişse gayrimenkulün boşaltılmasına karar verir. Kiracı sözleşmesindeki imzaya itiraz ederse icra hakimi imzanın kiracıya ait olduğuna karar verdiği zaman tahliye kararı verir.

Konut Sahibinin Elinde Yazılı Kira Sözleşmesi Yoksa Ne Yapılır?

Eğer ev sahibinin de kiracının imzası olan kira kontratı yoksa ve ya ev sahibi kontratını kaybetmişse ya da kira sözleşmesi sözlü olarak kurulmuş ise bu alacaklının elinde 2004 sayılı İcra İflas Kanun‘unun 68.maddesi kapsamında belge yok demektir. Böyle bir durumda gayrimenkul sahibi Asliye hukuk mahkemelerinde itirazın iptali davası açarak iptalini sağlamalıdır. İtirazın iptali davalarında kiracı önceki itirazlarının haricinde başka itirazlar da öne sürebilir. İtirazın iptali davalarında yargılama 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında yürütülür. Bu yol Kiracının tahliyesi için en uzun davalarından birisidir.

Tahliye Kararı Sonrası Kiracı Evi Tahliye Etmezse Ne Yapılır?

Mahkeme açılan davaya göre itirazın kaldırılmasına ya da iptaline karar verirse kiracının bu karara itiraz etme hakkı vardır. İstinaf talebinin reddedilmesiyle taliye kararı kesinleşir. Alacaklı kesinleşmiş mahkeme hükmüyle icra memuru ve bir polisle mülkü zor kullanarak boşalttırabilir.

Kiracı Konuttan Ne Kadar Sürede Tahliye Edilir?

Kiracı itiraz etmemiş ve 30 gün içinde de kira bedelini ödememişse mahkeme ilk duruşmada tahliye kararı verir. Bu halde kiracının tahliyesi 4-5 ayda sağlanabilir.

Kiracıya Tahliye İçin Ne Kadar Süre Verilir?

Tahliye davası sonucu mahkeme tarafından verilen tahliye kararının kesinleşmesi üzerine zor kullanarak kiracının tahliye edilmesi hukuken mümkündür. Kiracıya tahliye kararı alındığını bildirilerek 15 gün içinde evi tahliye etmesini aksi takdirde evin zor kullanılarak boşaltılacağı bildirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olur.

Kiracı Tahliye Kararına Rağmen Konutu Terk Etmezse Ne Yapılmalıdır?

Tahliye davası sonucu netleşen tahliye kararına rağmen kiracı taşınmazı terk etmezse bundan sonra zor kullanarak evi tahliye etmek dışında başka seçenek yok demektir. İcra memuru ile hacze gidilir, tahliye sebebiyle bir polis memuru tahliye işlemine katılır ve taşınmaz zor kullanılarak boşaltılır. Taşınmazdan çıkarılan eşyalar yediemin deposunda saklanır.

Kiracı Tahliyesinde Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Kiracı tahliyesinde yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Öncelikle tahliye talepli icra takibi yapılmışsa takip taşınmazın bulunduğu bölgedeki icra dairesinde yapılır. İcra Dosyalarını buraya basarak takip edebilirsiniz.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi İmzalamak Zorunda Mıdır?

Kiracı hukuken tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda değildir. Ama Ev sahibi de tahliye taahhütnamesi imzalamak istemeyen bir kiracıya evini kiraya vermek zorunda değildir. Tahliye taahhütnamesi tercihe bağlı olarak düzenlenebilir.

Evinizi kiraya verirken nelere dikkat etmeniz gerekir? adlı videomuzu buraya basarak izleyebilirsiniz.

Kiracı Nasıl Çıkarılır?  beğendiyseniz Kiracı Hakları Nelerdir? yazımızı da okuyabilirsiniz.

Kadıköy de Kiralık Daireniz ve ya Kadıköy de Kiralık İşyeriniz varsa aşağıdaki formu doldurun size en uygun kiracıyı hemen bulalım, Kira Kontratını Avukatımıza hazırlatalım ve sonrasında takibini bize bırakın.