Kiracı Hakları Nelerdir ?

Kiracı Hakları Nelerdir ?

Kiracı Hakları nelerdir ? Türk Borçlar Kanununda 6098 sayılı haklarda belirtilmiş olan Kiracı ve Ev sahibi hakları nelerdir ?

Kiracı, Ev kiraladığı zaman ev sahibi yapmış olduğu Kira Kontratının, en güncel tarihli ve üstte belirttiğimiz  6098 sayılı haklara uygun olarak hazırlanmış olduğuna çok dikkat etmek gerekir.

Kira Kontratı Süresi

Kira Kontratı Bir yıllık hazırlanır. Bir Yıl dolmadan bir ay önce eğer Mülk Sahibi sözleşmeyi fesih için Noterden bir ihtarname göndermezse Kira kontratı otomatik olarak devam eder. Mülk Sahibi kira sözleşmesi süresince kiracıyı çıkartma hakkına sahip değildir.

Depozito

Ev Kiralarken eğer Ev Sahibine Depozito verilmiş ise bu depozito bedeli siz evden çıkarken eğer evde kira kontratında belirtilen demirbaş ve tadilat durumunda bir sorun yok ise Kiracıya eksiksiz teslim edilir. 2020 yılı itibariyle alınacak Depozit tutarı üç kirayı geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Döviz türünden alınan depozitolarda resmi olarak geçerli değildir.

Kiracı Hakları Nelerdir ?
Kira Kontratı

Tadilat Durumu

Eve ait olan demirbaşları tüm bakım ve onarımları Ev Sahibinin sorumluluğundadır. Kiracı kendi isteği ile evin içerisinde değişiklik yapıyorsa tüm sorumluluk ve masraflar Kiracıya aittir. Kiracı yapmak istediği tüm değişikliği Ev Sahibine bildirmekle yükümlüdür.

Kiracı Yükümlülükleri

Kiracı yükümlülüklerinin en başına kira bedelini ödemesi gelmektedir. Kira Kontratında belirtilen bir tarih yok ise har ayın 30 una kadar yine belirtilen ödeme yöntemi ödeyebilir.

Kiracı Kirayı Ödemediği sürece Ev Sahibi kira kontratını fesih etme hakkına sahip olur.

Kiracı Kira kontratını, Ev Sahibinin haberi olmadan değiştiremez.

Kiracı Kontrat süresi bitmeden evi eksiksiz teslim etmek kaydıyla çıkabilir.

Mülk Sahibi, kiracılı olan mülkünü satmakta özgürdür ama ilk olarak içerisindeki kiracıya teklif etmek daha düzgün bir yoldur.

Kiracı, Mülk Sahibi veya aracısının getireceği Alıcı adaylarına haftanın belirlenen bir gün ve saatinde evi göstermek zorundadır.

Kiracı, oturduğu sürece kiraladığı mülke ait olan Site, Apartman aidatlarından sorumludur.

Kira Artış Oranı

Kira Artış oranı Aylık olarak devlet tarafından açıklanan Tüfe’ ye göre yapılmaktadır. Ev Sahibi bu oranın üzerinde yasal olarak bir artış talep edemez.